tirsdag 23. juni 2015

Trappefornying

Eg har ingen tankar om å starta nokon interiør-blogg. Likevel kjenner eg trangen til å dela mine erfaringar med fornying av trappa vår opp til over-etasjen.

Bakgrunn

Trappa vår er veldig open og veldig trekvit (men ikkje like kvit som då treet var nytt for 11 år sidan). Me ønskte derfor å tetta trappa samstundes som me var litt lei den kjedelege tre-fargen som var i ferd med å verta stadig mørkare.

Plan

Me gjekk dermed i gang med å undersøkja kva me kunne gjera og i kva rekkefølgje det var lurt å gjera det. Basert på utforminga av trappa valde me å (I) mala, (II) leggja trappefornyarar i trappa, (III) tetta og (IV) mala resten igjen.

Gjennomføring

Basert på bildematerialet (planen var å ta eit "før" og eit "etter"-bilde) ser eg at dette nok har tatt litt lengre tid enn tanken var, men slik vart det altså (kanskje til oppmuntring for andre):

10. mars 2014

Klar til start.

6. mai 2014

Eg huskar ikkje i dag heilt kva som har skjedd sidan mars, men no er i alle fall gelenderet malt kvitt. Greit å få gjort det før resten for å unngå maling-søl på nye trinn.

28. september 2014

 Då er trappefornyarane på plass. Dei kom i to storleikar og alle måtte sagast til for å passa i trappene. Ikkje alltid eg traff heilt, men resultatet vart ikkje så aller verst.

15. april 2015

Etter ein lang vinter hadde me endeleg vald korleis me skulle tetta trappa. Her er me ferdige med 9 av 14. trinn.

19. april 2015

Så har me endeleg kome heilt ned og er klare for sparkling og maling. Sidan trinna er avrunda i bak-kant måtte det uansett sparklast, og då var eg heller ikkje 100% nøyaktig med verken trappefornyarar eller tetting.

9. juni 2015

Ferdig sparkla (spesielt på baksida som ikkje viser her).

15. juni 2015

Ferdig malt (grunning pluss første strøk).

23. juni 2015

Ferdig malt og maskeringstape fjerna.

Ferdig?

Neida! No må det tettast både der trappefornyarane ikkje når heilt ut mot ramma og i mellomrommet mellom tettings-plater og trappetrinna/ramma. På baksida er det nesten perfekt, men trinna trenger litt ettersyn.

I tillegg ligg vil det alltid vera enkelte partier der streken mellom kvitmalte tettingsplater og trappetrinna i sølvgrå eik ikkje er heilt rett.

Her vil det nok verta flikka i lang tid, men prosjektet er vel å rekna som fullført.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar