torsdag 28. januar 2010

Matteus 28, 18-20, ut frå menneskeleg tankegang:
"Eg har fått nye arbeidsoppgåver. Gå derfor ut og gjer så mange som mogeleg til læresveinar med dei ressursane de har. Og sjå, eg kan bistå ved behov, men fortrinnsvis frå sak til sak. Eg har nok av andre ting å ta meg av framover."

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar